Учителю

В рамках ХІ педагогического марафона «Единство, гражданственность, патриотизм – ключевой ресурс развития образования Минщины» в Государственном учреждении образования «Деревнянская средняя школа» пройдут следующие мероприятия:

Дни недели

Тема дня

Категория участников

Форма проведения мероприятия

Название мероприятия

Вторник

05.10.2021

Патриотизм как основная цель, соедин6яющая прошлое. Настоящее и будущее

Руководитель школьного музея «Стаўб-цоўшчына літаратурная»

Демянко Анна Ивановна

 

Урок-падарожжа

Сцяжынкамі роднага краю

Среда

06.10.2021

Профессионализм педагога как фундамент благополучия страны

Учитель-методист Кононович Елена Олеговна

 

Выставка педагогического опыта

 

Визуализация на уроках русского языка

Четверг

07.10.2021

Патриотизм и гражданст-венность - основа жизненных и профессиональных дости-жений

Руководитель военно-патрио-тического воспитания Судник Леонид Казимирович

Творческий диалог с просмотром и обсуждением презентации

Патриотизм и граждан-ственность - основа жиз-ненных и профессио-нальных достижений

Пятница

08.10.2021

Патриотизм как основа формирования духовно-нравственных ценностей личности ребёнка в условиях дополнительного образования детей и молодёжи

Педагог социальный Кушнер Алла Владимировна 

Теоритический семинар

Патриотизм как основа формирования духовно-нравственных ценностей личности ребёнка

Суббота 09.10.2021

В единстве сила Беларуси

Педагог-организатор Бычкевич В.Б.

 Интерактивная игра

«Я знаю»

Вместе дружная семья

 

У рамках ХІ педагагічнага марафону спецыялістаў сістэмы адукацыі Мінскай вобласці “Адзінства, грамадзянскасць, патрыятызм – ключавы рэсурс развіцця адукацыі Міншчыны” 5 кастрычніка 2021 года ў Дзяржаўнай установе адукацыі “Дзераўнянская сярэдняя школа” на базе музея “Стаўбцоўшчына літаратурная” прайшоў урок-падарожжа для навучэнцаў VІІІ класа “Сцяжынкамі роднага краю”.

         Падчас мерапрыемства гучалі вершы выпускнікоў школы, паэтаў Стаўбцоўшчыны, прысвечаныя роднай зямлі. Васьмікласнікі працавалі з кнігай “Памяць”, рыхтуючы паведамленні пра сваю мясцовасць, пра яе знакамітых жыхароў, глядзелі відэафільм пра вёску, створаны выпускніцай школы, з захапленнем слухалі легенды пра родны край, сабраныя навучэнцамі школы, мелі магчымасць паўдзельнічаць у  віктарыне, а таксама праявілі творчасць пры складанні сінквейнаў і алітарацый. Для васьмікласнікаў прайшла аглядная экскурсія па музеі.

         Напрыканцы мерапрыемства школьнікі  выказалі свае меркаванні, адказваючы на пытанні “За што я люблю сваю зямлю?”, “Што я магу зрабіць, каб наша вёска яшчэ больш прыгажэла, квітнела?”

         Дадзенае мерапрыемства дало магчымасць навучэнцам паглыбіць свае веды пра мінулае, сучаснае малой радзімы, садзейнічала выхаванню любові да роднай зямлі, фарміраванню пачуцця адказнасці за яе лёс.

 

 

В рамках педмарафона 6 октября Кононович Е.О., учителем начальных классов, была представлена выставка педагогического опыта по теме “Визуализация на уроках русского языка”. Педагог представила  ряд приёмов, методов,  авторских игр  для повышения качества образования по учебному предмету “Русский язык”.

 

7  и 8 октября Судником Л.К., руководителем военно-патриотического воспитания и Кушнер А.В., педагогом социальным, были проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию для обучающихся  6,9,11 классов