Ресурсный центр

ПАЛАЖЭННЕ

аб  стварэнні рэсурснага цэнтра

па     прафарыентацыі   на   базе

Дзяржаўнай установы адукацыі

“Дзераўнянская сярэдняя школа”

 

  1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1. Дадзенае Палажэнне вызначае мэты, задачы, парадак арганізацыі і змест дзейнасці ўстановы адукацыі ў рэжыме рэсурснага цэнтра па прафарыентацыйнай рабоце (далей - Рэсурснага цэнтра прафарыентацыі).

1.2. У сваёй дзейнасці Рэсурсны цэнтр па прафарыентацыі кіруецца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Канцэпцыяй бесперапыннага выхавання дзяцей і вучнёўскай моладзі, іншымі нарматыўнымі дакументамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, загадамі ўпраўлення адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, аддзела адукацыі спорту і турызму Стаўбцоўскага раённага выканаўчага камітэта, загадам установы адукацыі, дадзеным Палажэннем, а таксама лакальнымі дакументамі, распрацаванымі і зацверджанымі ва ўстаноўленым парадку.

1.3. У якасці рэсурснай базы Рэсурснага цэнтра прафарыентацыі разглядаюцца:

праграмнае і інфармацыйна-камунікатыўнае забеспячэнне;

інфармацыйна-адукацыйныя рэсурсы, перыядычныя выданні, вучэбныя дапаможнікі, праграмна-метадычныя матэрыялы,  наглядныя дапаможнікі, web-рэсурсы);

кадравыя рэсурсы;

матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне.

 

2.ЗАДАЧЫ ДЗЕЙНАСЦІ РЭСУРСНАГА ЦЭНТРА ПРАФАРЫЕНТАЦЫІ:

абагульненне і распаўсюджванне  вопыту па прафарыентацыйнай рабоце;

аказанне метадычнай падтрымкі класным кіраўнікам і настаўнікам-прадметнікам установы адукацыі ва ўкараненні ў практыку іх работы новых выхаваўчых тэхналогій і форм арганізацыі прафарыентацыйнай работы;

павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагагічных работнікаў у пытаннях новага зместу выхавання, авалоданне новымі формамі работы педагога з навучэнцамі;

распаўсюджванне перспектыўнага педагагічнага вопыту, азнаямленне ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу з вынікамі работы па рэалізуемых  напрамках праз стварэнне і суправаджэнне web-сайтаў, электронных СМІ, ажыццяўленне выдавецкай дзейнасці;

эфектыўнае выкарыстанне матэрыяльных, фінансавых і кадравых рэсурсаў.

 

  1. АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ ДЗЕЙНАСЦІ ЦЭНТРА

3.1. Арганізацыйна-метадычная работа.

       Прадастаўленне наяўных матэрыяльна-тэхнічных, педагагічных, інфармацыйных, інтэлектуальных, праграмна-метадычных рэсурсаў для:

падрыхтоўкі і правядзення навукова-практычных канферэнцый, семінараў, курсаў павышэння кваліфікацыі па актуальных пытаннях прафарыентацыйнай дзейнасці;

удзелу ў рэалізацыі раённых, абласных, рэспубліканскіх педагагічных праектаў;

 арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці навучэнцаў;

 арганізацыі метадычных кансультацый.

3.2. Інфармацыйна-метадычная работа:

вывучэнне перспектыўнага педагагічнага вопыту і дасягненняў у сістэме агульнай сярэдняй адукацыі і іх распаўсюджванне;

арганізацыя і правядзенне педагагічных канферэнцый, семінараў, практыкумаў і г.д .;

правядзенне навукова-даследчых, праектных работ;

фарміраванне бібліятэкі сучаснай вучэбна-метадычнай і педагагічнай літаратуры;

удзел у фарміраванні фонду інтэрактыўных сродкаў навучання для правядзення вучэбнай і пазакласнай работы па прафарыентацыі;

стварэнне медыятэкі па прафарыентацыі, прызначанай для работы з педагогамі і навучэнцамі раёна;

інфармацыйная і навукова-метадычная падтрымка адукацыйнага працэсу;

стварэнне, рэалізацыя і суправаджэнне web-сайтаў, электронных СМІ;

арганізацыя кансультацыйнай дзейнасці па пытаннях функцыянавання Цэнтра;

 узаемадзеянне з іншымі інфармацыйна-рэсурснымі цэнтрамі.

 

  1. АСНОЎНЫЯ ФУНКЦЫІ І ЗМЕСТ РЭСУРСНАГА ЦЭНТРА ПА ПРАФАРЫЕНТАЦЫІ

4.1. Рэсурсны цэнтр у адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі ажыццяўляе функцыі планавання, арганізацыі, каардынацыі і аналізу дзейнасці па напрамках прафарыентацыйнай работы.

4.2. Рэсурсны цэнтр прафарыентацыі ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з праграмай дзейнасці Рэсурснага цэнтра.

4.3. Асноўнымі змястоўнымі кампанентамі дзейнасці Рэсурснага цэнтра прафарыентацыі з'яўляюцца:

укараненне ў адукацыйны працэс (апрабацыя) інавацыйных выхаваўчых праграм і новых выхаваўчых тэхналогiй;

выяўленне, вывучэнне, абагульненне і распаўсюджванне перадавога педагагічнага вопыту ў рамках пазначанага напрамку дзейнасці;

падрыхтоўка і правядзенне па актуальных праблемах свайго напрамку дзейнасці канферэнцый, нарад, семінараў, майстар-класаў, конкурсаў, сумеснай праектнай дзейнасці, выкарыстанне іншых форм работы з установамі адукацыі раёна;

вывучэнне інфармацыйных і адукацыйных патрэб суб'ектаў адукацыйнага працэсу ў рамках пазначанага напрамку дзейнасці сродкамі анкетавання, правядзення сацыялагічнага апытання, дыягностыкі;

падрыхтоўка метадычных рэкамендацый па пазначаным напрамку дзейнасці, публікацый аб дзейнасці Рэсурснага цэнтра прафарыентацыі;

ажыццяўленне маніторынгу рэалізуемай праграмы дзейнасці.

 

5.СПРАВАЗДАЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ РЭСУРСНАГА ЦЭНТРА ПРАФАРЫЕНТАЦЫІ

5.1. З мэтай арганізаванай рэалізацыі праграмы дзейнасці Рэсурсны цэнтр прафарыентацыі штогод распрацоўвае каляндарны план.

5.2. З мэтай арганізацыі шырокага доступу педагогаў установы адукацыі Рэсурснага цэнтра прафарыентацыі на сайце ўстановы адукацыі ствараецца электронны банк матэрыялаў.

  1. Непасрэднае кіраўніцтва бягучай дзейнасцю Цэнтра ажыццяўляе кiраўнiк, назначаны загадам дырэктара ўстановы адукацыі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы рэсурснага цэнтра па прафарыентацыі Дзяржаўнай установы адукацыі “Дзераўнянская   сярэдняя  школа”

 

Мерапрыемствы

Тэрмін выканання

Адказныя

1.

Фарміраванне нарматыўнага прававога забеспячэння па арганізацыі прафарыентацыйнай работы ў 2020/2021 навучальным годзе

жнівень

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

2.

Распрацоўка плана правядзення мерапрыемстваў па прафарывентацыйнай рабоце з навучэнцамі, законнымі прадстаўнікамі і педагогамі

верасень

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

3.

Папаўненне вучэбна-метадычнага матэрыяла кабінета прафарыентацыі

 

верасень

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

4.

Удзел у раённых мерапрыемствах па прафарыентацыі

на працягу года

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг, класныя кіраўнікі 1- 11 класаў

5.

Выстава і агляд навінак літаратуры і інтэрнэт-рэсурсаў па прафарыентацыі

на працягу года

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

Даўгапол В.Г., бібліятэкар

6.

Папаўненне медыятэкі кабінета

на працягу года

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

7.

Аналіз працаўладкавання і паступлення ў навучальныя ўстановы выпускнікоў школы

верасень

Кушнер А.У., педагог сацыяльны

8.

Арганізацыя правядзення факультатыўных заняткаў “Прафесія маёй мары”

верасень

Прыгожая С.І., намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

9.

Абнаўленне інфармацыі на сайце ўстановы адукацыі ў раздзеле “Прафарыентацыйная работа”

на працягу года

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

10.

Работа кабінета прафарыентацыі ў шосты школьны дзень

на працягу года

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

11.

Азнаямленне класных кіраўнікоў з рэкамендацыямі па планаванню работы з навучэнцамі розных узроставых груп

верасень, кастрычнік

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

12.

Аказанне метадычнай дапамогі класным кіраўнікам  у правядзенні класных гадзін па прафарыентацыі

на працягу года

Сянько А.А., намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

13.

Правядзенне метадычнай вучобы:

1.“Арганізацыя прафарыентацыйнай работы з улікам патрэб рынка працы”

2. “Узаемадзеянне школы і сям’і як важнейшая ўмова павышэння эфектыўнасці прафарыентацыйнай работы з навучэнцамі”

снежань

 

 

сакавік

 Сянько А.А., намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

 

14.

Арганізацыя прафкансультацый для педагогаў па вывучэнні асобы навучэнцаў “Вывучэнне інтарэсаў і схільнасцей навучэнцаў”, “Вывучэнне прафесійных намераў і планаў навучэнцаў”

лістапад, красавік

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

15.

Правядзенне індывідуальнай работы з навучэнцамі з мэтай фарміравання ў іх інтарэсаў і схільнасцей да вывучаемых прадметаў і прафесій, звязаных з прадметам

на працягу года па запытах навучэнцаў

Настаўнікі-прадметнікі

16.

Наведванне факультатыўных заняткаў “Прафесія маёй мары”

на працягу года

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

17.

Наведванне аб’яднанняў па інтарэсах

на працягу года

Кіраўнікі аб’яднанняў па інтарэсах

18.

Арганізацыя экскурсій на прадпрыемствы раёна

на працягу года

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

класныя кіраўнікі 1- 11 класаў

19.

Удзел у Днях адчыненых дзвярэй ва ўстановах вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай, прафесійна-тэхнічнай адукацыі

на працягу года

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

класныя кіраўнікі 9,11 класаў

20.

Прафарыентацыйнае мерапрыемства  “Фестываль прафесій”

люты

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

класныя кіраўнікі 1- 11 класаў

21.

Конкурсы малюнкаў па прафарыентацыйнай тэматыцы

сакавік

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

класныя кіраўнікі 1- 4 класаў

22.

Арганізацыя круглага стала з прадстаўніка Упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Стаўбцоўскага раёна

сакавік

Сянько А.А., намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

23.

Сустрэча з прадстаўнікамі мясцовых гаспадарак

лістапад, красавік

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

 

24.

Арганізацыя правядзення Тыдня па прафарыентацыі

сакавік

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

25.

Правядзенне класных гадзін, інфармацыйных гадзін па прафарыентацыйнай тэматыцы

на працягу года

Класныя кіраўнікі 1-11 класаў

26.

Індывідуальныя кансультацыі па запыту

на працягу года

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг

27.

Кансультаванне бацькоў па пытаннях прафесійнай накіраванасці навучэнцаў

па запыту

Спецыялісты СППС

28.

Арганізацыя суменых экскурсій (педагогі, навучэнцы, законныя прадстаўнікі)

па запыту

Спецыялісты СППС,

класныя кіраўнікі 1-11 класаў

29.

Правядзенне бацькоўскіх сходаў па прафарыентацыі

 

На працягу года

Вільнявец Н.Ч., педагог-псіхолаг, класныя кіраўнікі 1-11 класаў